Plataforma Educamos
 


DOMINGO 15 DE NOVEMBRO CARREIRA DO SAN MARTIÑO 2015

Xa estamos inscritos para participar nunha nova edición da Carreira do San Martiño. Este evento se celebrará o vindeiro Domingo 15 de novembro​, e as categorías nas que participaremos serán Escolar e Cativos:


 

CATEGORÍA

ANO DE NACEMENTO

DISTANCIA

HORA /LUGAR DE SAÍDA

ESCOLAR

1999 -2006

4,7 km

12:30 -Ponte do Milenio

CATIVOS

2007 e posteriores

1,4 km

13:15 -Ponte do Milenio


PUNTO DE ENCONTRO

Todos os que imos a participar na "Carreira do San Martiño" estamos convocados no PUNTO DE ENCONTRO situado ao PRINCIPIO DA RÜA GRECO, 15 minutos antes da saída para desexarnos sorte, animarnos e facernos unhas fotos.